ראשי

החל מיום 29.12.2006 חל חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1988,  על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל,  בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים ובעניינים אלה בלבד.‏

שם הממונה על ביצוע “חוק חופש המידע”: לניאדו זהבה
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון, חיפה 32000
טל: 04-8292596
דוא”ל: hofesh-hamida@dp.technion.ac.il

 

תקנות חופש המידע – (אגרות), תשנ”ט – 1999

 טופס בקשה לקבלת מידע

PDF דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2013

PDF דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2012

  דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2011

 דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2010

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2009

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2008

דווח הממונה על יישום חוק חופש המידע 2007